Основною метою цього методичного забезпечення є розкриття сутності корпоративного фінансового управління, його принципів і моделей, способів реалізації у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Видання розроблено на основі діючого в Україні законодавства й рекомендовано студентам за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Методичне забезпечення  розраховано на студентів економічних вузів, спеціалістів в галузі корпоративного управління.