Навчальне методичне забезпечення розкриває методики застосування економіко-математичних методів у вигляді прикладів вирішення завдань в різних областях економіки. Посібник також містить інструкції по використанню сучасних інформаційних технологій для вирішення розглянутих завдань (а саме офісного пріложеніяMS Excel).
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які використовують математичні методи, моделі та інформаційні технології при підготовці курсових і дипломних робіт на бакалаврському і магістерському рівні навчання.