Метою курсу є здобуття знань і умінь у сфері міжнародного оподаткування, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження національних податкових систем світу в умовах глобалізації, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання з усунення механізмів подвійного оподаткування, вирішувати наукові і прикладні проблеми при здійсненні податкового планування діяльності суб’єкта господарювання у динамічному середовищі.

Основними темами курсу є: причини виникнення міжнародного оподаткування; переваги та недоліки впливу міжнародної податкової конкуренції на розвиток національних податкових систем; механізми усунення міжнародного подвійного оподаткування; податкове планування-податкова оптимізація-податкова мінімізація; офшорні центри в системі міжнародного оподаткування; принципи та підходи роботи з офшорними компаніями.