Курс "Бюджетування діяльності підприємства" направлений на вивчення змісту фінансового планування діяльності підприємства на основі бюджетування та сукупності методів, способів й інструментів, які використовуються в процесі розробки бюджетів підприємства.

Тематика курсу: фінансове планування, як основа бюджетування діяльності підприємства; "дерево цілей" підприємства; механізм розробки операційних бюджетів; технологія складання фінансових бюджетів; аналіз та оцінка виконання бюджетів підприємства.