По закінченню вивчення дисципліни "Операційний менеджмент" студенти виконують курсовий проект для поглиблення теоретичних знань за вибраною тематикою та закріплення вмінь і навиків планування діяльності підприємства (складання оптимального комерційного та виробничого плану).