Підготовчий курс для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 081 "Право", з дисципліни "Адміністративне право та адміністративний процес".

 

Підготовчий курс для студентів І курсу спеціальності 081 Право з дисципліни "Конституційне право України" у формі семінарських занять

Після проголошення незалежності України і прийняття чинної Конституції відбулись і продовжують відбуватись радикальні процеси демократизації суспільства і держави. Складовою частиною цих процесів є визнання та гарантування місцевого самоврядування в Україні.

Для студентів 2-го курсу навчання спеціальності 6.030401 Правознавство

Програма навчання для студентів 1 курсу студентів ЮФ спеціальності 081 Право