Метою вивчення курсу "Публічне адміністрування" є оволодіння студентами-менеджерами теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів та методів, технологій та процедур в управлінні об’єктами публічної сфери; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) – суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування. В результаті опанування даного курсу студент познайомиться із законами, принципами та механізмами публічного адміністрування, що допоможе у подальшому при реалізації професійних функцій вживати заходи з впровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, з урахуванням змісту сучасних управлінських технологій.