Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (МЕ) є формування теоретичних знань системи міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку, отримання знань щодо умов форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток умінь і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є:

- формування понятійного апарату на основі теоретичного вивчення дисципліни;

- розвиток навичок аналізу законів, закономірностей, тенденцій і особливостей розвитку світового господарства; взаємовідносин суб’єктів господарювання на міжнародному рівні в процесі інтернаціоналізації та глобалізації;

- формування у студентів здатності знаходити нову інформацію та самостійно її опрацьовувати.