Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою для використання кількісних і якісних методів управління бізнес-процесами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД ) та оцінки їх ефективності, виявлення, постановки і вирішення виробничих завдань, розроблення моделі процесу контролю ЗЕД як контролінгового інструмента, що здатна підвищити прозорість інформаційних потоків, скоротити паперовий документообіг, знизити ризик виникнення помилок у розрахунках. Завданнями курсу є формування знань та умінь щодо ідентифікації бізнес-процесів ЗЕД підприємства та виділення серед них таких, що пов’язані з реалізацією зовнішньоекономічної діяльності, виявлення проблемних бізнес-процесів; визначення причин недоліків проблемних бізнес-процесів; підготовка проектів з оптимізації бізнес-процесів зовнішньоекономічної діяльності.