Конфліктологія - це система знань про закономірності і механізми виникнення і розвитку конфліктів, а також про принципи і технології управління ними.

Предмет конфліктології - процес конфлікту та принципи і методи управління ним

Метою викладання навчальної дисципліни “Конфліктологія” є набуття студентами знань та навичок, необхідних для управління конфліктами.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Конфліктологія» є:

- розвиток навичок діагностики та аналізу конфліктних ситуацій.

- формування у студентів навичок  конструктивного управління конфліктами.

- формування у студентів навичок деструктивного управління конфліктами.