Мета: формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі управління запасами та ресурсами,  що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі економічних процесів (об’єктів).  Використання, яких дозволить розробити та реалізувати ефективні алгоритми керування ними та їх аналізу.

Предмет: методологічні й методичні засади та інструментарій управління запасами та ресурсами в економіко-організаційних та виробничих системах.