ТЕМА 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ЗЕД

1.1.  Проект та специфіка проектної діяльності.

1.2. Система управління проектами.

1.3.  Фази життєвого циклу проекту.

1.4.  Структура, оточення та учасники проекту.

 

ТЕМА 2: ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ ЗЕД

2.1 Формування інвестиційного задуму проекту.

2.2 Оцінка життєздатності проекту.

2.3  Аналіз проекту на основі комплексної експертизи.

2.4 Критерії оцінки проектної ефективності.

 

ТЕМА 3: ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

3.1.          Поняття  проектної організаційної структури.

3.2.          Критерії вибору організаційної структури.

3.3.          Типи організаційної структури проекту.

3.4.          Визначення функціональних обов’язків учасників проекту.

 

 

ТЕМА 4: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПРОЕКТІВ

1.1.          Планування реалізації проекту.

1.2.           Цілі, призначення та види планів.

1.3.          Фінансове планування за проектом.

1.4.          Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за нею.

1.5.          Вибір і завдання проектних фірм.

 

ТЕМА 5: СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

5.1.  Визначення структури проекту на етапі планування.

5.2.  Управління окремими компонентами проекту.

5.3.  Завдання структуризації проекту.

5.4.  Послідовність здійснення структуризації.