Загальна трудомісткість вивчення дисципліни складає 3 залікових одиниці (90 години).

Мета дисципліни. Сформувати знання студентів про систему планування та автоматизоване проектування будівельного виробництва.

Види навчальної роботи: лекції та практичні заняття.

Вивчення дисципліни закінчується диференційним заліком.