Курс «Вступ до слов'янської філології» має історичну й етнографічну складову, містить значний культурологічний компонент і сприяє розвитку в студентів інтересу до джерел нашої сучасної культури. Вивчення курсу є важливим компонентом загальнолінгвістичної й славістичної підготовки студента, збагачує уявлення про слов'янське мовне споріднення й про місце української мови серед інших слов'янських мов. Курс вивчає: суть порівняльно-історичного методу вивчення споріднених мов; лінгвістичні методики реконструкції доісторичного минулого слов'ян (мови, господарського укладу, побуту, території розселення праслов’ян); основні гіпотези про прабатьківщину слов'ян; загальні відомості про слов'янські народи та їхні мови (територія проживання, приблизна чисельність, столиця, етноніми та їхнє походження, діалекти, короткі відомості з історії літературної мови й писемності); загальні особливості  граматичного  складу слов'янських мов; класифікацію слов'янських мов і найважливіших класифікаційних фонетичних відповідностей між слов'янськими мовами; принципи, покладені в основу слов'янських графічних систем; основні фонетичні особливості конкретних слов'янських мов і шляхи відбиття їх у графіці.