Даний курс охоплює такі важливі блоки знань, як проектування машин для магнітніх та електричних процесів збагачення, а також обладнання для огрудкування продуктів збагачення корисних копалин.

В межах даного курсу розглядаються машини, які беруть участь у видаленні з мінеральної маси таких елементів, як залізо, марганець, тітан та багато інших металів, а також машини та обладнання, які відповідають за перетворення продуктів збагачення у товар у вигляді брикетів, агломерату та обкотишів.

Під час проходження даного курсу студенти ознайомляться із класифікацією машин, їх загальною будовою та особливостями робочих органів, зможуть обґрунтовано виконувати технологічні та конструкторські розрахунки та правильно визначати параметри магнітних та електричних сепараторів, брикетних пресів, агломераційних машин та обкочувачів. Отримані знання дозволять ефективно вбудовувати технологічні машини у задану схему виробництва, як і розробляти принципово нові технологічні схеми.