Призначена для студентів, які вивчають курс магістратури за дисципліною 8.056020301 "Економічна кібернетика\".

Містить наступні поняття. 

Теоретичні основи наукової діяльності. Наука. Наукове дослідження. Науково-технічна інформація. Формулювання теми наукового дослідження. 0формулювання мети і задач дослідження. Методологія теоретичних досліджень. Методологія експериментальних досліджень. Аналіз теоретико–експериментальних досліджень і     формулювання висновків і пропозицій. Упровадження наукових досліджень.   Ефективність наукових досліджень. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи.  Правила оформлення науково-дослідної роботи. Рецензування науково-дослідних робіт. Доповідь про     роботу. Складання тез доповіді.  Підготовка наукових матеріалів до публікації у  пресі.