Розглянуто основні принципи побудови та експлуатації інформаційних систем, які працюють в економіці, банківській справі, страхуванні, державному управлінні, що забезпечують безпаперове ведення фінансових операцій будь-яких типів. В додатку наведено посилання на Інтернет-ресурси, присвячені вітчизняній економіці.

Після кожної групи розділів в посібнику подано завдання для самостійного вирішення, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для працівників фінансових установ.

Посібник базується на компьютерних програмах, літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання таких дисциплін як „Інформаційні системи в менеджменті”, “Комп’ютерна технологія бухгалтерського обліку” та “Інформаційні системи в економіці та державному управлінні” в Національному гірничому університеті.