Розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, використання CASE-методу автоматичного проектування.

Посібник містить приклади вирішення задач із застосуванням пакету Open Office вільного програмного забезпечення.

В посібнику подано завдання для самостійного вирішення, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів.

Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання дисципліни „Проектування інформаційних систем” в Національному гірничому університеті.