Подано повну технологію перекладу з однієї мови на іншу із застосуванням комп’ютерних програм сканування, розпізнавання, перекладу, вичитки, підготовки малюнків з текстом тощо. Наведено посилання на Інтернет-ресурси, присвячені проблемі перекладу.

Після кожної групи розділів в посібнику подано завдання для самостійного вирішення, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для перекладачів, які працюють в напрямку письмового технічного та літературного перекладу з іноземних та на іноземні мови, а також всім користувачам .

Посібник базується на компьютерних програмах, літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання таких дисциплін, як „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” та „Основи інформатики та прикладної лінгвістики”  в Національному гірничому університеті.