У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти щодо
аналізу та проектування локальних і глобальних мереж, каналів в Interhet/tntranet, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції.

Окреслені основні теми, такі як основи мережевих технологій, локальні та глобальні обчислювальні мережі, система Internet та Intranet, мережеві операційні системи, браузери, прикладні пакети електронної пошти і система телеконференцій, організація ресурсів, пошук абонентів та інформації в базах даних у системі Internet.

Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання дисципліни „Комп’ютерні мережі” та „Web-дизайн і програмування” в Національному гірничому університеті.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Економічна кібернетика».