Мета навчальної дисципліни - формування системи знань з основ ситуаційного управління у фінансових установах України.

Завдання навчальної дисципліни:

-           вивчення методів ситуаційного управління;

-           набуття практичних навичок і вмінь використання методів ситуаційного управління у певній предметній галузі.

Предмет навчальної дисципліни - методи ситуаційного управління.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-            Теоретичні основи визначення статистичних оцінок якості прогнозування, апроксимації та експертних оцінок;

-            Математичне програмування;

-            Теорія ігр;

Економічні моделі, побудовані на основі статистичних методів.