Мета навчальної дисципліни - формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в усіх сферах економічної діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інформатизації різних типів та видів.

Завдання навчальної дисципліни:

-                дати уявлення студентам про основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;

-                допомогти оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проект

-                навчити застосовувати інструменти методології УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки;

-                ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів управління проектами та навчити застосовувати їх на практиці;

Предмет навчальної дисципліни - методи управління проектами інформатизації.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-                Основні поняття управління проектами

-                Дослідження проекту

-                Формування бюджету проекту

-                Планування розподілу робіт  здійснення інформаційного проекту

-                Управління часом у інформаційному проекті

-                Управління вартістю проекту

-                Управління якістю проекту

-                Управління виконанням інформаційних проектів

-                Внесення змін і доробка   інформаційного проекту

-                Автоматизація функцій управління проектами

-                Оцінка ефективності інформаційних проектів