Мета навчальної дисципліни -  формування знань, що дозволяють створити цілісне уявлення про концепцію пошукової оптимізації (SEO), зрозуміти основні принципи і сутність методів пошукової оптимізації, вивчити процес розробки і впровадження концепції SEO, прищепити навички самостійної роботи з пошукової оптимізації SEO.

Завдання навчальної дисципліни - отримання студентами знань і

практичних навичок з ефективного використання методів пошукової оптимізації, ознайомлення з рішеннями класу SEO.

Предмет навчальної дисципліни - SEO - пошукова оптимізація.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-                  Теоретичні аспекти SEO – пошукової оптимізації;

-                 Процес розробки стратегії пошукової оптимізації;

-                 Процес оцінки ефективності використання методів пошукової оптимізації;

-                 Біла оптимізація;

-                 Сіра оптимізація;

-                 Чорна оптимізація;

-                 Перспективи розвитку SEO – пошукової оптимізації.