Допомогти з Search courses

Дисципліна "Мінералогія" належить до нормативної частини програми підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю. Ця дисципліна викладається на першому курсі і є базовою для таких дисциплін як "Петрографія та літологія", "Лабораторні методи вивчення мінералів і гірських порід", "Геохімія" та деяких інших.

Мінералогія - це наука про мінерали. Фізичні властивості, зовнішня форма і внутрішня будова мінералів зумовлені тим, що вони є кристалічними речовинами, кристалами. Тому вивченню мінералогії повинно передувати вивчення кристалографіїї - науки про кристали і кристалічні речовини.

У програмі підготовки бакалаврів спеціальності "Науки про Землю" не передбачено вивчення кристалографії як окремої дисципліни. З цієї причини перші теми дисципліни "Мінералогія" присвячені вивченню основ мінералогічної кристалографії.


Дисципліна "Петрографія та літологія" належить до нормативної частини програми підготовки бакалаврів напряму "Геологія".Навчальна дисципліна "ПтаЛ"  викладається на 2 курсі, 3-4 семестр

Дисципліна ЛМВМГП належить до виібіркової частини програми підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю. Вона викладається студентам спеціалізації "Геологія".

Дисципліна "Історична геологія" належить до нормативної частини програми підготовки бакалаврів напряму "Науки про Землю".Навчальна дисципліна  викладається на 2 курсі, ІІІ-я чверть. гр. 103-17-1,2,3

Дисципліна викладається для студентів першого курсу спеціальності "Науки про землю".

Викладається студентам 3-го курсу

Спеціальність ……………...

103 Науки про Землю

у 2-му семестрі.