Дисципліна, що розглядає процесс по спорудженню свердловин при геопошукових, розвідувальних та експлуатаційних роботах, а також при проведенні інженерно-геологічних вишукувань

Нормативна дисципліна "Геотехнології гірництва" є однією з профілюючих дисциплін напряму "Гірництво". Буріння свердловин сьогодні – це складова гірничо-видобувної галузі народного господарства України. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва тісно пов’язані з бурінням геологорозвідувальних, технічних та геотехнологічних свердловин.

Основна мета цей частини дисципліни – ознайомлення студентів з принципами будівництва свердловин різного призначення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- принципи класифікування об’єктів патентного права;
- методику проведення патентного пошуку за паперовими та електронними базами данних
- умови надання правової охорони об’єктам патентного права;
- способи комерціалізації об’єктів патентного права;
- види ліцензійних договорів;
вміти:
- визначити класифікаційний індекс винаходу у відповідності до МПК;
- проводити пошук інформації про винаходи;
- складати звіт про патентної пошук у відповідності до ДСТУ;
- виявляти винахід;
- складати формулу винаходу (корисної моделі);
- оформляти заявку на винахід (корисну модель);
- виявляти порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників щодо об’єкта досліджень.

Компьютерные технологии в бурении - информационная и научная дисциплина, которая рассматривает использование компьютеров в производственной и научной деятельности. Изучаются системы инженерных расчетов и автоматизированного проектирования с учетом их использования в буровой отрасли.

Транспорт при геологорозвідувальних роботахдисципліна що розглядає путі забезпечення експедицій матеріалами. Розглядаються наземні, водні та воздушні системи перевозок, порядок та організація їх роботи, системи транспортування. Прокладення шляхів по бездоріжжю з урахуванням спеціфіки їх роботи.

Матеріалознавствоміждисциплінарний розділ науки, що вивчає зміни властивостей матеріалів, як у твердому, так і в рідкому стані в залежності від зовнішніх факторів.

Експлуатація бурового обладнаннядисципліна що розглядає роботу обладнання на підприємстві та забезпечення його нормального функціонування. Вивчається організація систем ТОіР для нормальної роботи обладнання, види обслуговувань, аварій та ремонтів.

Горизонтально-направлене буріннядисципліна що розглядає проведення, спорудження та ремонт інженерних комунікацій за допомогою буріння. Вивчаються технології та техніка проведення та ремонту інженерних коммунікацій, системи промивання та системи локації, програмне забезпечення для проектування трас свердловин та інше.