Кафедра Електротехніки

Для студентів груп 141-17-1, 3; 141-18ск-1, 2,3 (інформація в розділі "НОВИНИ")

Курсове проектування силового трансформатора (для групи 141-18ск-1)

Курсове проектування асинхронного двигуна (для груп 141-17-1, 3; 141-18ск-2)

Проектування асинхронного двигуна при ремонтно-відновлюваних роботах (для груп 141-18ск-3)

Для гр. 274-17-1, 133-17-1

Для студентів гр. 141-17ск-1,2,3

"Воднева енергетика": перша частина лекційного курсу "Вторинні та енергетичні ресурси довкілля."  містить теоретичні і практичні матеріали, пов'язані з розвитком водневої енергетики та її становленням,  аналізом ефективності отримання електричної енергі з водню.  Курс "Воднева  енергетика" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни: "Вторинні та енергетичні ресурси довкілля.", "Мала енергетика" та інш.  та може бути використаний для організації дистанційної освіти.

Електротехніка: Перша частина лекційного курсу "Основи електропостачання гірничіх підприємств" містить теоретичні і практичні матеріали, пов'язані з аналізом і розрахунком електричних ланцюгах постійного струму при роботі з різного виду споживачами електричної енергії. 

 Перша частина лекційного курсу "Основи електропостачання гірничіх підприємств" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни  "Електротехніка", "Загальна електротехніка", "Електротехніка та електроніка", "Основи електрифікації", "Основи електропостачання гірничіх підприємств"  та ін., Може бути використаний для організації дистанційної освіти.

Приведены сведения об основных типах накопителей энергии, получаемой от возобновляемых источников. Представлены физические принципы работы основных типов топливных ячеек, сведения о конструкции энергонакопителей различных классов (электрохимических, роторных и др.). Рассмотрены методы интеграции накопителей электротранспортных средств с региональными электросетями по технологии S.M.A.R.T. Grid. Формулируются критерии выбора оптимальных величин энергонакопителей и режимов их работы. К каждой теме предложены вопросы для проверки уровня её усвоения.

Для груп 184-16ск-1, Грмм-15-9