Курс ТПРПРКК є основним для студентів спеціальності 184 "Гірницттво" і включає в себе наступні розділи: Технологія розкриття та підготовки шахтних полів. Системи розроки вугільних пластів. Технологія ведення підготовчих та очисних робіт. Технологія ведення гірничих робіт у складних  та специфічних умовах.