Метою викладання навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА РОЗВІДКА» є формування знань та умінь у майбутніх гірничих інженерів будівельників обгрунтовано приймати рішення щодо проведення інженерно-геологічних досліджень інженерно-гсологічних умов району та площадки розташування споруд, для одержання необхідних вихідних даних, які надалі забезпечуть розробку технічно обгрунтованих та економічно доцільних рішень при проектуванні і будівництві об’єктів цивільного та промислового призначення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «ІНЖЕНЕРНА РОЗВІДКА» є формування у студентів навиків з розпознавання категорій складності інженерно-геологічних умов будівництва, методів досліджень властивостей грунтів основ фундаментів, видів проходження розвідувальних виробок, кресленню інженерно-геологічних карт та розрізів, складати технічну  документацію щодо умов майбутнього пректування споруд в різних сферах людської діяльності і промисловості.