Об’єкт(и) вивчення та діяльності: принципи і механізми функціонування фінансових інструментів, фінансових інститутів, фінансових та інвестиційних ринків.

Цілі навчання: надання  теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу; підготовка фахівців з інвестування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і
прикладні проблеми з оцінки доцільності прийняття інвестиційних рішень та  визначення їх ефективності, визначення вартості фінансових інструментів, доходності та ризику портфелю цінних паперів, вибору кращого інвестиційного проекту за різними критеріями.