Мета лекції: сформувати розуміння ролі процесів інформатизації при переході до інформаційного суспільства та інформаційної економіки, розуміння основних тенденцій в світі інформаційних технологій та перспектив використання сучасних ІТ для управління бізнесом. 

(для студ. гр. СА-13)