Метою викладання навчальної дисципліни “БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ НАЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ. ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ” є ознайомити студентів з окремими будівельними виробами і конструктивними елементами, які є частинами будівель; з призначенням і взаємозв’язками конструкцій між собою; з основними вимогами, що висуваються до конструктивних елементів будівель та самих будівель при врахуванні умов їх експлуатації.