Дисципліна «Менеджмент персоналу» присвячена теоретичним і практичним питанням управління персоналом в сучасній організації.

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, підбору та розставляння персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.