Курс для студентів 2 року навчання, що сприяє подальшому поглибленню знань з англійської мови та розвиває практичні навички майбутніх перекладачів вільно і правильно спілкуватися англійською мовою (із дотриманням фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, а також в ситуаціях професійного спілкування.