Завданням даного курсу є навчити студента правильно, з точки зору логіки, будувати свої думки , критично ставитися до міркувань як інших людей, так і власних, виявляти і кваліфікувати порушення законів і правил логіки. Знання логіки допомагає грамотно аргументувати свої світоглядні й наукові позиції, розуміти й належно оцінювати аргументацію світоглядних і наукових позицій інших людей, бачити те, що логічно випливає з тих чи інших наявних обставин і таким чином повніше відображати дійсність, краще розуміти сутність того, з чим матиме справу майбутній фахівець. Усе сказане допоможе студентам у навчанні, а також у майбутній професійній та громадській діяльності.