Вдосконалюються знання та навички усного та писемного мовлення у тематичних наукових та технічних текстах