Дисципліна знайомить з соціально-історичними характеристиками систем вищої освіти, змістом, формами та методами навчання, оцінкою успішності на основі системного підходу, розробкою нових технологій у навчанні і вихованні, закономірностями формування студентів, як майбутніх фахівців.