Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 184 Гірництво

Тривалість 11 тижнів:

лекції - 2 години/тиждень

практичні заняття - 1 година/тиждень