Особливості використання та шляхи заощадження енергії в основних енергоємних галузях економіки, формування науково обґрунтованого підходу стосовно цілісної системи управління використанням енергоресурсів, а також структура економіки країни і основні показники енергоспоживання у галузях. Шляхи технічно можливого і економічно ефективного збереження енергії у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті, комунально-побутовому господарстві. Основні методи визначення витрат теплової і електричної енергії, паливних ресурсів в будівлях різного призначення. Організаційні, фінансові й технічні заходи з економії енергоносіїв в будівлях, а також застосування сучасних енергозберігаючих будівельних матеріалів, систем опалювання й гарячого водопостачання, систем обліку теплової і електричної енергії та нетрадиційних поновлювальних джерел енергії.