Дисципліна <Управління персоналом> присвячена теоретичним і практичним питанням управління працівниками в сучасній організації.

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, добору та розставлення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.