Економічна статистика – це галузь статистики, що займається кількісною характеристикою масових явищ і процесів в економіці країни. Найбільш простими показниками кількісних вимірів економічних явищ є показники чисельності населення й трудових ресурсів, обсягу зробленої продукції, динаміки цін, наявності основних і оборотних активів, показники ступеня рівномірності розподілу доходів тощо.