ПЕРЕДМОВА

 

Наведено основні теоретичні положення і проблеми психології, розглянуто загальні питання про природу та розвиток психіки людини, про формування особистості, її психологічну структуру, про сутність і характеристику пізнавальних та емоційно-вольових процесів, про основу спілкування і конфліктології.

Самостійне вивчення студентами дисципліни «Психологія» передбачає ознайомлення з матеріалами лекцій, опрацювання рекомендованої літератури, виконання тестових завдань для самопідготовки і відповіді на контрольні питання. 

Вивчення дисципліни «Психологія» спрямовано на забезпечення всебічної підготовки студентів та формування психологічно здорової особистості. Набуті знання допоможуть оволодіти теорією і практикою психології. Студенти навчаться вміло, постійно застосовувати психологічні знання у своїй діяльності.