Вивченя дисципліни сформує у студентів професійні компетенції з питань обліку і аудиту, як інструментарію обґрунтування управлінських рішень.