Курс з дисципліни «Фінанси» для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Об’єкти вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Цілі навчання: надання знань і умінь, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з теорією фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.