Дисципліна: ЦЗтаОПВ (частина II)

для студентів:

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 184 Гірництво