• This project is funded by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety by the Advisory Assistance Programme for environmental protection in the countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia and other countries neighbouring the European Union (AAP). It was supervised by the Federal Environment Agency (Umweltbundesamt, UBA).
  • Фінансова підтримка цього проекту здійснюється Федеральним міністерством навколишнього середовища Німеччини (BMUB) в рамках Програми консультаційної допомоги для охорони навколишнього середовища в країнах Центральної та Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, а також в інших країнах, розташованих по сусідству з Європейським Союзом. Проект реалізується за сприяння Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA).

Метою курсу є підвищення знань і кваліфікації з питань, пов'язаних з безпекою хвостосховищ, на основі чого можливо забезпечити стійке поліпшення безпеки та екологічне відновлення сховищ відходів гірничої промисловості. Електронний навчальний курс створено за підтримки Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (проект № 72963 (UBA) «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та перший законодавчий огляд в Україні») в рамках програми консультативної допомоги та в координації з ЄЕК ООН. Курс засновано на методології з безпеки хвостосховищ як сучасному організаційному та управлінському інструментарії для підвищення безпеки таких об’єктів, що використовуються в підході на основі контрольного списку.

Курс призначено для того, щоби навчити правильно застосовувати методологію хвостосховищ. Він надає повну інформацію про важливість, сфери застосування, технічні, екологічні і законодавчі питання, пов'язані з експлуатації хвостосховищ як об'єктів з високим ступенем ризику, та застосування Контрольного списку хвостосховищ на практиці.

Курс пропонується студентам екологічних спеціальностей університетів. Він також може бути корисним екологічним інспекторам ів та представників компетентних органів, що займаються питаннями безпеки гірничодобувних підприємств та персоналу хвостосховищ.

The course aim is to raise knowledge and enhance the qualification in the issues related to safety of tailings management facilities (TMFs), which allows providing sustainable safety improvement and rehabilitation of mining waste depositories.

The e-Learning course is created with the support of German Environmental Agency (project nr.72963 (UBA) “Raising Knowledge among Students and Teachers on Tailings Safety and Its Legislative Review in Ukraine”) within the Advisory Assistance Programme and in coordination with UNECE. The course is based on the TMF Methodology as the modern organisational and managerial toolkit to improve the safety of TMF sites that uses the Checklist approach.

The course is designed to teach how correctly apply the TMF Methodology; it provides full and comprehensive information on the importance, scope, technical, environmental and legislative issues linked with TMF operation as high-risk facilities, and application of the TMF Checklist in practice.

By the end of this e-Learning course participants should be able to

  1. Recognize the hazards/risks related to TMF operation;
  2. Understand how to rank the hazards of TMFs using Tailings Hazards Index;
  3. Evaluate the tailings safety based on the TMF Checklist;
  4. Correctly report on the evaluation of TMF safety.

The course is offered to students of environmental curricula, environmental inspectors and representatives of competent authorities dealing with the safety of mining sites, and TMF personnel


The course aim is to raise knowledge and enhance the qualification in the issues related to safety of tailings management facilities (TMFs), which allows providing sustainable safety improvement and rehabilitation of mining waste depositories.

The e-Learning course is created with the support of German Environmental Agency (project nr.72963 (UBA) “Raising Knowledge among Students and Teachers on Tailings Safety and Its Legislative Review in Ukraine”) within the Advisory Assistance Programme and in coordination with UNECE. The course is based on the TMF Methodology as the modern organisational and managerial toolkit to improve the safety of TMF sites that uses the Checklist approach.

The course is designed to teach how correctly apply the TMF Methodology; it provides full and comprehensive information on the importance, scope, technical, environmental and legislative issues linked with TMF operation as high-risk facilities, and application of the TMF Checklist in practice.

By the end of this e-Learning course participants should be able to

  1. Recognize the hazards/risks related to TMF operation;
  2. Understand how to rank the hazards of TMFs using Tailings Hazards Index;
  3. Evaluate the tailings safety based on the TMF Checklist;
  4. Correctly report on the evaluation of TMF safety.

The course is offered to students of environmental curricula, environmental inspectors and representatives of competent authorities dealing with the safety of mining sites, and TMF personnel.

Метою курсу є підвищення знань і кваліфікації з питань, пов'язаних з безпекою хвостосховищ, на основі чого можливо забезпечити стійке поліпшення безпеки та екологічне відновлення сховищ відходів гірничої промисловості. Електронний навчальний курс створено за підтримки Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (проект № 72963 (UBA) «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та перший законодавчий огляд в Україні») в рамках програми консультативної допомоги та в координації з ЄЕК ООН. Курс засновано на методології з безпеки хвостосховищ як сучасному організаційному та управлінському інструментарії для підвищення безпеки таких об’єктів, що використовуються в підході на основі контрольного списку.

Курс призначено для того, щоби навчити правильно застосовувати методологію хвостосховищ. Він надає повну інформацію про важливість, сфери застосування, технічні, екологічні і законодавчі питання, пов'язані з експлуатації хвостосховищ як об'єктів з високим ступенем ризику, та застосування Контрольного списку хвостосховищ на практиці.

Після закінчення навчального курсу учасники мають набути вміння
1. Визначати небезпеки й ризики, пов'язані з експлуатацією хвостосховищ;
2. Розуміти, як ранжувати небезпечні хвостосховища з використанням індексу небезпеки хвостосховищ;
3. Оцінювати безпеку хвостосховища на основі контрольного списку;
4. Правильно готувати звіт з оцінювання безпеки хвостосховищ.

Курс пропонується студентам екологічних спеціальностей, екологічних інспекторів та представників компетентних органів, що займаються питаннями безпеки гірничодобувних підприємств та персоналу хвостосховищ.