Мета – сприяння якості освітніх ресурсів університету через рекомендаційну допомогу бажаючим викладачам під час створення навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Подано:

¨ приклади освітніх програм, програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки;

¨ вимоги та рекомендації до методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти;

¨ вимоги та рекомендації до інформаційного забезпечення навчальних дисциплін;

¨ проекти документів для громадського обговорення;

¨ тексти нормативних актів у сфері вищої освіти, інша корисна інформація.

Матеріали будуть у пригоді магістрам, що навчаються за освітньо-науковими програмами всіх спеціальностей і за освітньо-професійною програмою спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», аспірантам під час опанування дисципліни «Прикладна педагогіка вищої школи».

Матеріали планується оперативно доповнювати та оновлювати залежно від змін нормативної бази вищої освіти, що впливають на зміст навчально-методичного та інформаційного забезпечення, запитів викладачів, аспірантів та студентів.