Викладання нормативного курсу передбачає поглиблення еколого-правових знань, отриманих внаслідок опанування базових курсів економічного, природно-ресурсового, гірничого та інших еколого-правових галузей права відповідно до програм навчального процесу на юридичному факультеті НГУ.

 

Підприємницьке право – сукупність правових норм, які регулюють суспільні

відносини, які виникають в процесі організації (в тому числі державного регулювання) і

здійснення підприємницької діяльності.

Отже, підприємницьке право як комплексна галузь, включає норми основних галузей права,

які регулюють відносини, пов’язані з підприємницькою діяльністю.