Управління операціями з експорту-імпорту є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною для спеціальності Менеджмент. Основна мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів знань з особливостей управління зовнішньоекономічними операціями у реальних ринкових умовах, розуміння суттєвості та специфіки організації і техніки ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій  України на сучасному етапі, набуття умінь щодо прийняття обґрунтованих управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основні змістовні модулі: Поняття, види та особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку. Організація зовнішньоторгових операцій. Зовнішньоторгова документація. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та міжнародних проектів. Реєстрація зовнішньоекономічної діяльності. Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності.