Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства є обов’язковою професійно-орієнтованою дисципліною для магістрів та спеціалістів спеціальності Менеджмент, спеціалізації Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Основна мета дисципліни:  формування у  майбутніх менеджерів із зовнішньоекономічної діяльності спеціальних знань та умінь з дослідження управлінських відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних з плануванням, організацією, координацією, керівництвом, обліком та контролем зовнішньоекономічної діяльності, із застосування сучасної технології бюджетування, діяти відповідно вимог чинного міжнародного й національного законодавства для забезпечення правочинності зовнішньоекономічної діяльності організації.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю організації доцільно розглядати як конкретну функцію менеджменту (конкретний вид управлінської діяльності), яка для забезпечення ефективної реалізації повинна виконуватись шляхом загальних функцій. Планування ЗЕД організації визначає перспективу розвитку та майбутній стан всіх складових зовнішньоекономічної діяльності організації; формує інформаційну базу для подальших етапів шляхом планування усіх видів ресурсів (трудових, інформаційних, матеріальних, фінансових, енергетичних), необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, діяльності працівників щодо реалізації зовнішньоекономічної діяльності, розрахунків сукупності планових параметрів та визначення переліку заходів щодо реалізації встановлених цілей у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Організування ЗЕД - створення відповідних спеціалізованих чи вбудованих підрозділів для управління зовнішньоекономічною діяльністю, забезпечення функціонального розподілу, визначення повноважень та відповідальності працівників, що задіяні у зовнішньоекономічній діяльності тощо. Мотивація ЗЕД - встановлення форм, систем оплати праці, розмірів та характеру надбавок, доплат і премій за результати здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Контролювання ЗЕД - попереднє, поточне та завершальне відносно усіх ресурсів, що використовуються у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання ЗЕД - усунення недоліків, відхилень, неточностей, неузгодженостей, що виявлені у процесі контролювання ЗЕД та здійснення необхідних коректив, може здійснюватись на будь-якому із попередніх етапів залежно від результатів контролювання ЗЕД.