Мета курсу "Управлінський аналіз діяльності підприємства" - аналітичне забезпечення рішень з управління підприємством та його функціональними підрозділами.

Вивчення організації та методики управлінського аналізу забезпечує формування у студентів навичок надавати обєктивну оцінку господарської діяльності підприємства, діагностувати основні проблеми його розвитку, обгрунтовувати управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності управління орагнізацією.